สมุทรสงคราม

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้าน ชินแซท สาขาแม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม 034-725680
ร้านสมบูรณ์ ทีวี  เมือง  สมุทรสงคราม  034-712992  081-5718295

สมุทรปราการ

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านมอร์นิ่ง สตาร์ เมือง สมุทรปราการ 087-0343753 087-1067158
ร้านก้องกิจพาณิชย์ เมือง สมุทรปราการ 02-7017748 กด 0 081-9842348
ร้านณัฐจักร์ แอร์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ เมือง สมุทรปราการ 02-7107518 080-2754723
ร้านคำรณดาวเทียม เมือง สมุทรปราการ 02-7593186 084-6637698 087-1114071
บจก.ไทยเพาเวอร์ไลน์ พระประแดง สมุทรปราการ 02-8191695 085-1884185
ร้านพระประแดงทีวี พระประแดง สมุทรปราการ 02-4633068 081-7023932 083-8898662
ร้านช.อิเล็คโทรนิคส์ (บางพลี) บางพลี สมุทรปราการ 02-7521850 089-8809909

ลพบุรี

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านไทยเจริญวิทยุ เมือง ลพบุรี 036-411165 081-9480974
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา ลพบุรี เมือง ลพบุรี 084-3119148 085-5592124
ร้านอิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เมือง ลพบุรี 036-627744 081-2941681
บี.ดี.คอมมูนิเคชั่น เน็ตเวิร์ค สาขา ลพบุรี เมือง ลพบุรี 036-446247 086-3892567
หจก.กิจนิยม (สมัยใหม่) โคกสำโรง ลพบุรี 036-441175 036-441637 089-9007816
ร้านท่าหลวงจานดาวเทียม สาขา ลพบุรี ชัยบาดาล ลพบุรี 036-630712 081-4019322
ร้านท่าหลวงจานดาวเทียม ท่าหลวง ลพบุรี 036-646229 036-497058 081-5733765

พระนครศรีอยุธยา

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านโกวิท เอ็นจิเนียริ่ง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-232524 081-9445305
ร้านเบิร์ดดาวเทียม (เบิร์ดจานดาวเทียม) ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 081-2947811
ร้านยูโรแอนด์ยูฟ่า แซท นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 035-359487 081-3832494 086-1271727
หจก.แสงรุ่งเรืองอิเล็คทรอนิคส์ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 035-716145 085-1448068
ร้านเทพเสนาดาวเทียม บางบาล พระนครศรีอยุธยา 089-4769375 087-4047294
ร้านที-แอร์ แอนด์ แซท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 081-8672781
หจก.บ้านสร้าง แอร์ เซอร์วิส วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 035-214647 081-8523154
ร้านโชคไพศาล แอร์เซอร์วิส วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 035-230052 084-6546340
ร้านเจริญชัยวัฒนา โทรทัศน์ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 035-214281 085-1729029 087-3723057
ร้านเสนาวีดีโอ แอนด์ ออดิโอ เสนา พระนครศรีอยุธยา 035-217041 083-9991405
ร้านดีดี ดาวเทียม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 035-356897 089-0820188
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา พระนครศรีอยุธยา อุทัย พระนครศรีอยุธยา 088-1605337 081-9949445

ปทุมธานี

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านสากล เซอร์วิส คลองหลวง ปทุมธานี 02-8339674 081-9873684 087-6921414
บจก.แซทซิสเท็ม แอดวานซ์ เทคโนโลยี ธัญบุรี ปทุมธานี 02-9922004-6 081-8496848
ร้านช.ชัยชนะ สาขารังสิต คลอง 2 ธัญบุรี ปทุมธานี 02-5330974 02-5330975 089-8166058
ร้านลาดหลุมแก้วอิเล็คทริค ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 02-5992860 081-6232806
บจก.แซทซิสเท็ม แอดวานซ์ เทคโนโลยี สาขา ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 02-9927302
ร้านเคเบิ้ล แซทเทิลไลท์ เซอร์วิส ลำลูกกา ปทุมธานี 089-7733379 086-0653222
ร้านณรงค์ อิเลคทรอนิคส์ ลำลูกกา ปทุมธานี 02-9874953 084-0119457

Page 2 of 3